BIPPiątek, 09.6.2023

… zaliczona matura na 5

… zaliczona matura na 5

W maju 2017 roku do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego przystąpiło 921 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników), dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

Wśród tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych sukcesem zakończył się on dla 78,7% ogółu zdających (średnia krajowa osób, które zdały egzamin to 78,5%), przy czym

  • w liceach wyniósł on 91,1% (I LO 97,7%, II LO 93,6%, IIILO 82,6%)
  • w liceach dla dorosłych 31,6%
  • w technikach 63% (ZSEO- 69,5%, ZSP Nr1- 46,2%, ZSP Nr2 72,5%, ZSP Nr 3 - 90,9%, ZSP w Witkowie 33,3%).


Zdecydowanie najwyższe wyniki osiągnęli tegoroczni maturzyści naszego powiatu z egzaminu z języka polskiego, przekraczając średnią dla województwa wielkopolskiego wynoszącą 55,11% o prawie dwa punkty procentowe.

Najlepsze wyniki maturalne, w większości przedmiotów na poziomie staninu 7, 8 i 9 w dziewięciostopniowej skali staninowej osiągnęli uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. Na uwagę zasługuje bardzo wysoki wynik z rozszerzonej części egzaminu z języka polskiego na poziomie 81,5% oraz z matematyki 57,7% w I LO, gdy średnia z tej części egzaminu maturalnego dla województwa wielkopolskiego wyniosła odpowiednio 47,5% z języka polskiego oraz 32,45% z matematyki. Dużo powyżej średniej wojewódzkiej wypadły też wyniki w „szesnastce” z języka angielskiego i niemieckiego w rozszerzeniu.

Bardzo wysokie wyniki z egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym (67,77%) i rozszerzonym (45,36%) oraz z języka angielskiego i niemieckiego osiągnęli także absolwenci II Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Gnieźnie.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki