BIPCzwartek, 01.6.2023

Współpraca w zaresie pośrednictwa prac z Włochami

Współpraca w zaresie pośrednictwa prac z Włochami
W czwartek 13 listopada 2003 roku doszło do kolejnego spotkania przedstawicieli włoskiej prowincji di Forli-Cesena dotyczącego możliwości wyjazdu do pracy we Włoszech osób bezrobotnych. W spotkaniu uczestniczył Starosta Jacek Kowalski, Juliusz Trojanowski, Hanna Adamczak, Małgorzata Matczak i Lucjan Graczyk.

 

Była to kolejna wizyta mająca charakter roboczy. Uściślono na niej procedury i wymagania skierowane zarówno do strony włoskiej jak i polskiej konkretyzujące szczegóły wyjazdu bezrobotnych do Włoch.

 

Rozmowy i uzgodnienia dotyczyły realizacji projektu AMICA (Accoglienza della Manodopera Immigrata nel Comparto Agroindustriale) tj. projektu przyjazdu pracowników spoza UE w branży rolniczej. Projekt ten jest realizowany przez stronę włoską już od połowy 2002 roku i w tej chwili beneficjentami tego projektu mają być pracownicy z Polski pracujący w sektorze rolniczym.

Prowincja di Forli-Cesena jest regionem, w którym dominuje rolnictwo a przedstawiciele włoscy reprezentowali zrzeszenie firm rolniczych "CENTURIA" i dlatego pertraktacje dotyczące naboru pracowników związane były z rolnictwem. Włosi przedstawili trzy bazowe kryteria doboru. Wiek do 30 do 40 lat, pochodzenie z obszarów wiejskich i doświadczenie z branży rolniczej.

Działania w ramach projektu AMICA już się zaczęły we Włoszech i polegają na:

 • obecnie zbieranie zapotrzebowania od pracodawców włoskich
 • do końca grudnia powstanie raportu konkretyzującego ilość zatrudnionych (od kwietnia / maja do września) pracowników
 • w styczniu wysłanie do Gniezna zapotrzebowania ilościowego
 • od końca stycznia rekrutacja bezrobotnych spełniających wymogi strony włoskiej
 • następnie dla wybranych w drodze rekrutacji, przeprowadzonej przez Powiatowy Urząd Pracy, przeprowadzenie intensywnego kursu podstaw języka włoskiego, który kontynuowany będzie na terenie Włoch
 • na koniec Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego w porozumieniu z wyjeżdżającymi załatwi wszystkie niezbędne sprawy wyjazdu (wizy z pozwoleniem na pracę, transport ...)

  Włosi ze swojej strony zapewniają, że na miejscu podpisane zostaną umowy o pracę gwarantujące wynagrodzenie na poziomie płacy w sektorze rolniczym. Pracownicy będą mieli zapewniony dostęp do opieki zdrowotnej i ubezpieczenia na miejscu pracy. Pracodawcy gwarantują zakwaterowanie a przedstawiciele zrzeszenia "CENTURIA" ciągłą opiekę i nadzór nad realizacją projektu.

  Po stronie polskiej jest do wykonania rekrutacja pracowników (PUP), wstępne przeszkolenie w podstawowej znajomości języka polskiego i załatwienie formalno prawnych spraw legalnego wyjazdu do pracy we Włoszech (GARG).

  Na zakończenie roboczego spotkania Starosta Jacek Kowalski z zadowoleniem przyjął uzgodnienia poczynione w trakcie obrad. Podziękował stronie włoskiej za szybkie działanie i pomoc w walce ze skutkami bezrobocia w Powiecie Gnieźnieńskim.
   

  Juliusz Trojanowski
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki