BIPSobota, 12.6.2021

Nowe busy dla Ośrodków oficjalnie przekazane

Nowe busy dla Ośrodków oficjalnie przekazane

Samorząd Powiatu Gnieźnieńskiego zakupił trzy nowe busy, które służyć będą wychowankom Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych nr 1 i nr 2 w Gnieźnie oraz w Kłecku. Zakup możliwy był dzięki otrzymanemu w 2017 roku dofinansowaniu ze środków PFRON w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III.

2 marca wStarostwie Powiatowym w Gnieźnie odbyło się oficjalne przekazanie samochodów dyrekcji ośrodków. Spotkanie zainaugurowała konferencja prasowa z udziałem starosty Beaty Tarczyńskiej, Anny Skupień, dyrektora Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Wielkopolski oraz Zbigniewa Dolaty, Posła na Sejm RP, który od początku wspierał realizację projektu.

Jak podkreślali uczestnicy spotkania nowe samochody dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych nie tylko poprawią komfort podróżowania wychowanków ośrodków, ale również pozwolą na poszerzenie ofert samych jednostek. Dzięki nowym busom możliwy będzie bowiem bezpieczny transport podopiecznych do poradni i ośrodków zdrowia, na olimpiadyczy też do zakładów pracy. Zminimalizowane zostaną takżekoszty eksploatacji pojazdów.

Całkowita wartość projektu wynosi blisko 324 tys. zł, z czego dofinansowanie ze środków PFRON to ponad 194 tys. zł. Powiat Gnieźnieński zabezpieczył w swoim budżecie wkład własny w kwocie blisko 129,5 tys.

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych