BIPPoniedziałek, 25.10.2021

100% dofinansowania na usunięcie azbestu

100% dofinansowania na usunięcie azbestu

Mieszkańcy powiatu gnieźnieńskiego mogą uzyskać 100% dofinansowania na demontaż azbestu ze swoich budynków i unieszkodliwianie wytworzonych odpadów. Wystarczy tylko złożyć wniosek do właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości urzędu gminy. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.naszesrodowisko.pl oraz urzędach gmin. Do wniosku należy dołączyć tytuł prawny do nieruchomości lub jej części. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń. Termin przyjmowania wniosków minie 20 września.

Wnioskodawcy prowadzący działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi usuwający azbest z budynków niemieszkalnych, zobowiązani są dodatkowo do załączenia oświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie.
Wystarczy tylko złożyć wniosek do właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości urzędu gminy. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.naszesrodowisko.pl oraz urzędach gmin. Do wniosku należy dołączyć tytuł prawny do nieruchomości lub jej części. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń. Termin przyjmowania wniosków minie 20 września.

Od 2008 roku z terenu powiatu gnieźnieńskiego usunięto ponad 5,5 tys. ton azbestu z blisko 2,5 tys. nieruchomości. Obowiązek usunięcia azbestu wyznaczono na rok 2032. W 2018 roku kwota dofinansowania przedsięwzięcia z WFOŚiGW wynosi 330,5 tys. zł. W budżecie Powiatu zarezerwowano na ten cel kwotę 40 tys. zł. Wliczając udział gmin kwota przeznaczona na sfinansowanie całości zadania to 500 tys. zł.

Przedsięwzięcie pn.: “Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego” dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz ze środków pochodzących z budżetu Powiatu, Miasta Gniezna i Gmin Powiatu Gnieźnieńskiego.

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych