BIPNiedziela, 28.5.2023

Czy powstanie konsorcjum przewoźników gnieźnieńskich?

Czy powstanie konsorcjum przewoźników gnieźnieńskich?

Przedstawiciele prywatnych przewoźników spotkali się z władzami samorządowymi w celu przedyskutowania wspólnej polityki transportowej na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Inicjatorem podjęcia wspólnych rozmów był Mariusz Mądrowski, członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, w poniedziałek 14 stycznia. Głównym celem rozmów było wypracowanie modelu współpracy między przewoźnikami a jednostkami samorządu terytorialnego. Z pomysłem powołania konsorcjum wyszła jedna z gnieźnieńskich spółek. Jak podkreślił Mariusz Mądrowski: „Chcemy wyprzedzić niektóre sytuacje, które mogą zaistnieć, a co do wystąpienia których nie mamy 100% informacji. Inni przewoźnicy (niż gnieźnieński PKS) są zaniepokojeni hipotetyczną sytuacją, która może zaistnieć w takiej sytuacji, kiedy PKS rzeczywiście ogłosi, że od następnego dnia nie uruchomi kursów”. Wynika z tego zatem, że przewoźnicy lokalni obawiają się sytuacji wejścia na gnieźnieński rynek innych, zewnętrznych przewoźników, którzy zastąpią dotychczasową usługę PKS, co w konsekwencji może doprowadzić do zmonopolizowania rynku przez podmiot zewnętrzny, i tym samym do likwidacji lokalnych firm. Co prawda, PKS potwierdziło, iż w dniu 28 stycznia kursy autobusowe zostaną wznowione, jednak w opinii włodarzy gmin obecnych na spotkaniu, zawieszenie kursów z dnia na dzień podważa wiarygodność spółki i obniża zaufanie samorządowców do przewoźnika.

Mimo pewnych różnic, obie strony (samorządowcy i przewoźnicy) ustaliły, iż pierwszym krokiem do przyjęcia nowego modelu współpracy ma być określenie przez Gminy potrzeb w zakresie transportu zbiorowego. W tym celu przedstawiciele przewoźników mają wystąpić z zapytaniami do gmin o konkretne zapotrzebowanie. Samorządowcy wstępnie określili, że interesowałoby ich kompleksowe ujęcie potrzeb w zakresie dowozu dzieci do szkół w połączeniu z ofertą biletowanych kursów. Po wypracowaniu diagnozy potrzeb grupa inicjująca powołanie konsorcjum przewoźników ma przygotować ofertę współpracy z gminnymi jednostkami samorządu terytorialnego. Strony ustaliły, że niezbędne informacje z gmin w zakresie określenia potrzeb zostaną opracowane w przeciągu najbliższego miesiąca.

Przedstawiciel Zarządu Powiatu zasugerował, że zasadnym byłoby wprowadzenie nowego modelu współpracy między przewoźnikami a gminami przed 1 września br., z uwagi na kumulację dwóch roczników absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych, co może mieć znaczący wpływ na wzrost ilości uczniów korzystających z transportu zbiorowego.

Warto zaznaczyć, że ideą powołania konsorcjum przewoźników jest skupienie w jednej grupie przedsiębiorców działających w oparciu o ustalone przez siebie zasady współpracy. Zrzeszenie się przewoźników w konsorcjum (i ich zasobów) może pozwolić na zdobycie kontraktu, którego sami nigdy by nie pozyskali, a już na pewno nie byliby w stanie samodzielnie go wykonać. Konsorcjum ma w przyszłości reprezentować grupę przewoźników gnieźnieńskich w ramach przetargów ogłaszanych przez gminy.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki