BIPPoniedziałek, 05.6.2023

Narodowy Dzień Życia przed nami - konferencja prasowa

Narodowy Dzień Życia przed nami - konferencja prasowa

14 marca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie odbyła się konferencja prasowa z udziałem przewodniczącej Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana Eweliny Goździewicz, przedstawicielki Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Gnieźnieńskiej Teresy Niewiadomskiej oraz p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu Łukasza Kaszyńskiego. Tematem konferencji była wspólna inicjatywa jaką jest organizacja obchodów Narodowego Dnia Życia w Powiecie Gnieźnieńskim 2019.

Już po raz czwarty obchody tego Dnia organizowane są dzięki pomocy samorządu w powiecie gnieźnieńskim. Konferencja w tym roku zbudowana jest z dwóch części i odbędzie się 25 marca 2019 roku w godz. 11.00 - 13.00 w Sali im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego (ul. Jana Pawła II 9/10, Gniezno).

W pierwszej części konferencji wysłuchamy dwóch wykładów gości:

  • "Demograficzny obraz Polski w aspekcie prokreacyjnym" - dr Krzysztof Szwarc
  • "Kształtowanie społecznych postaw. Wychowanie do wartości na Jamajce" - dr n. med. Michelle Robinson

W drugiej części tradycją jest wręczenie srebrnej odznaki honorowej za promowanie wartości rodziny i wychowania do wartości. Celem tych działań jest dowartościowanie i promocja tych przejawów aktywności społecznej, które przyczyniają się do budowania silnych więzi rodzinnych, wzmacniają rolę rodziny i tworzą jej pozytywny wizerunek.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki