BIPCzwartek, 08.6.2023

Rośnie liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności

Rośnie liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gnieźnie kolejny rok odnotowuje wzrost ilości wydanych orzeczeń. W pierwszym kwartale br. Powiatowy Zespół wydał w sumie ponad 1000 różnych orzeczeń.

W Zespole zatrudnionych jest siedem osób – przewodniczący oraz sześciu pracowników. PZOON współpracuje na co dzień z kilkoma lekarzami orzecznikami o specjalnościach: internista, psychiatra, pediatra, specjalista chorób zakaźnych, ortopeda traumatolog oraz chirurg. Aktualnie czas oczekiwania na wydanie orzeczenia wynosi ok. 1 miesiąca, o ile złożona dokumentacja jest pełna, nie ma braków koniecznych do uzupełnienia. We wcześniejszych latach czas oczekiwania wynosił od 2 do 3 miesięcy, w roku 2015 nawet do pół roku. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności od lat plasuje się w pierwszej piątce w regionie pod względem ilości wydawanych orzeczeń.

Zadania wchodzące w zakres działań Powiatowego Zespołu to:

  • wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla celów: szkolenia, odpowiedniego zatrudnienia, korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów. korzystania z karty parkingowej;
  • wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności osób do 16 roku życia dla celów: zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, korzystania z ulg i uprawnień;
  • wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień na podstawie prawomocnych orzeczeń ZUS;
  • wydawanie legitymacji osób niepełnosprawnych;
  • wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym;
  • wydawanie kart parkingowych dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych;

W opinii członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności stały  wzrost ilości wydawanych orzeczeń jest spowodowany m.in. wprowadzeniem w roku 2016 programu 500+, gdzie rodzice dziecka niepełnosprawnego mogą otrzymać wyższe wsparcie przy wyższym progu dochodu na członka w rodzinie. Ponadto, warto odnotować fakt, iż w dniu 1 lipca 2014 roku nastąpiła zmiana zasad wydawania kart parkingowych. W dniu 30 czerwca 2015 r. skończył się okres przejściowy, podczas którego można było korzystać z kart parkingowych starego typu, wydanych do 30 czerwca 2014 r. Nowe karty można aktualnie otrzymać max. do 5 lat. Stąd, należy się również spodziewać w najbliższym czasie kolejnego wzrostu wniosków o wydanie nowej karty z racji upływu terminu ich ważności. Inną przyczyną stałego zainteresowania otrzymaniem orzeczenia są powody związane z zatrudnieniem. Od sierpnia 2017 roku obowiązuje ponadto nowy wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej. Również w tym przypadku odnotowano znaczący wzrost wniosków o wydanie legitymacji, jak i ilości fizycznie wydanych dokumentów.

Dodatkowe informacje i wnioski do wypełnienia są dostępne na stronie internetowej powiatu  w dziale DLA MIESZKAŃCA / jak załatwić sprawę / niepełnosprawni oraz pod nr tel. 61 424 66 65, 61 424 66 15, 61 424 66 10.


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

porównanie I kwartałów 2018/2019

*Liczba przyjętych wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dorośli)

2018 r. – 844 wnioski;  2019 r. – 918 wniosków        ↑ 74

* Liczba przyjętych wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci)

2018 r. - 185 wniosków;  2019 r. – 165 wniosków      ↓ 20

* Liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności  (dorośli)

 

Orzeczenia

2018

2019

Znaczny

164

271

Umiarkowany

282

436

Lekki

240

250

Ogółem

772

1044

 

Wzrost liczby orzeczeń o 272 (wzrost o 35% do roku poprzedniego - uwaga: jednym z powodów tak dużego wzrostu, może być również skrócenie czasu oczekiwania na wydanie orzeczenia do ok. 1 miesiąca)
 

* Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności  (dzieci)

2018 r. – 179 orzeczeń;  2019 r. – 162 orzeczenia     ↓17

* liczba wniosków o wydanie karty parkingowej

2018 r.  – 134 wnioski;  2019 r.  – 237 wniosków    ↑103

* liczba wydanych kart parkingowych

2018 r. – 136 kart;  2019 r.  – 232 karty     ↑96

* liczba wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

2018 r. – 190 wniosków;   2019 r. – 339 wniosków     ↑149

* liczba wydanych legitymacji osoby niepełnosprawnej

2018 r. – 206 legitymacji;    2019 r.  – 341 legitymacji    ↑135

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki