BIPNiedziela, 04.6.2023

Sąd Arbitrażowy, czyli jak szybko rozstrzygać spory

Sąd Arbitrażowy, czyli jak szybko rozstrzygać spory

Popularyzacja mediacji i arbitrażu było głównym celem zorganizowanego w dniu 17 maja w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie spotkania informacyjno – szkoleniowego.  Spotkanie, któremu patronował Starosta Gnieźnieński,  odbyło się z inicjatywy Gnieźnieńskiego Oddziału Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Uczestnikami spotkania byli urzędnicy z gmin, miasta i powiatu zajmujący się na co dzień zamówieniami publicznymi.  

Inicjatorzy spotkania przedstawili zasady funkcjonowania Sądu Arbitrażowego przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, jako nowoczesnej alternatywy rozwiązywania sporów w biznesie, która może mieć również zastosowanie przy realizacji umów na linii samorząd – przedsiębiorca.

Podczas spotkania doszło również do zaprzysiężenia trzech nowych sędziów, prawników z Gniezna. Są to: mec. Ryszard Lewicki, mec. Andrzej Gozdowski i adwokat Jakub Kruczek.

„Sąd Arbitrażowy jest o tyle istotny, że może rozstrzygać pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Jest to działanie szybsze, jest to działanie tańsze, dlatego też dzisiaj zaprosiliśmy do Starostwa również pracowników urzędów gmin, starostwa i Urzędu Miasta Gniezna, po to, żeby  posiedli dodatkową wiedzę z tego zakresu.” - stwierdził Włodzimierz Bobkiewicz, Prezes WIPH Oddział Gniezno.

Podstawowym warunkiem rozstrzygnięcia sporu jest to, aby stosowny zapis dt. arbitrażu znalazł się w umowie między stronami. Jeśli taki zapis się znajdzie, wtedy jeżeli dochodzi do sporu należy złożyć pozew do Sądu Arbitrażowego. Można go złożyć w Poznaniu, jak również za pośrednictwem Gnieźnieńskiego Oddziału Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

„Jeżeli chodzi o Sąd Arbitrażowy to inicjatywa ta dojrzewała w środowisku gnieźnieńskim od dwóch lat. Cieszę się, że dzisiaj Sąd Arbitrażowy przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej już istnieje, ponieważ to będzie skracało czas postępowań, i będzie zmniejszało stres, a przede wszystkim będzie pomagało obu stronom. Tak naprawdę to jest nic innego jak dobry dialog i dobra mediacja.” – podkreśliła  Anna Jung, Wicestarosta Gnieźnieński.

Postępowania gospodarcze trwają zazwyczaj wiele miesięcy, a w trudnych przypadkach nawet kilka lat. Wiadomym jest, że w przypadku wielu przedsiębiorstw opóźnienie roku, to często ogromne straty prowadzące nawet do bankructwa. Dzięki rozstrzygnięciom Sądu Arbitrażowego tworzy się nowa sytuacja, w której można wydać wyrok w ciągu np. siedmiu lub czternastu dni. Zdarza się rozstrzygać spory nawet za pośrednictwem telekonferencji, w dogodnym dla obu stron terminie.

Jak podsumował obecny na spotkaniu mec. Wojciech Celichowski, Prezes Stałego Polubownego Sądu Gospodarczego i Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski: „Sądy Arbitrażowe są produktem nieznanym szerzej. Po pierwsze jest to sąd dla dżentelmenów, innymi słowy - może rozstrzygać te sprawy, w których komuś zależy na szybkim rozstrzygnięciu sprawy, rozstrzygnięciu prawidłowym dla stron, które mają świadomość, że muszą tą sprawę rozstrzygnąć, po to, żeby móc dalej współpracować ze sobą. Proszę pamiętać o tym, że jeżeli zaistnieje spór pomiędzy stronami, strony ze sobą nie mogą w sposób należyty współpracować.”

Więcej informacji na temat działalności Sądu Arbitrażowego można znaleźć na stronie www.wiph.pl w zakładce Sąd Arbitrażowy.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki