BIPCzwartek, 01.6.2023

Powiat przygotowany na przyjęcie podwójnego rocznika

Powiat przygotowany na przyjęcie podwójnego rocznika

W dniu 16 lipca zostały upublicznione listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół średnich na terenie Powiatu Gniezno. Władze przygotowały odpowiednią ilość miejsc dla absolwentów z tzw. „podwójnego rocznika”. 

W ośmiu szkołach średnich podległych starostwu zaplanowano uruchomienie w sumie 105 oddziałów mogących przyjąć 3012 uczniów (900 w liceach ogólnokształcących, 1440 w technikach i 672 w szkołach branżowych I stopnia). Ze szkół podstawowych wpłynęło 1301 wniosków, z których zakwalifikowano 1156 uczniów, a z gimnazjów 1188 wniosków - zakwalifikowano 1060. Jak zatem łatwo zauważyć, miejsc w szkołach zostało przygotowanych więcej niż liczba absolwentów.

Po analizie preferencji kandydatów wobec oferty szkół Zarząd Powiatu podjął decyzję o utworzeniu poszczególnych klas w danej szkole. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców, mając na uwadze „podwójne roczniki” w naborze, władze powiatu podjęły decyzję o utworzeniu dodatkowych oddziałów klasowych w placówkach, gdzie liczba kandydatów była najliczniejsza. Powyższe działania Zarządu mają za zadanie uspokoić przede wszystkim młodych ludzi aplikujących do szkół średnich oraz ich bliskich.

Od 16 lipca 2019 r. do 24 lipca 2019 r. do godz. 13.00 uczniowie mają czas na potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – zaświadczenia o stanie zdrowia.

Najbliższe dni to okres potwierdzenia woli kształcenia w danej szkole i klasie, ale również to czas rotacji, przesunięć i ostatecznego kształtowania się oddziałów klasowych.  Prosimy o nie podejmowanie pochopnych decyzji, warto ze spokojem śledzić rozwój sytuacji w poszczególnych szkołach i klasach, a przede wszystkim informować się na bieżąco w sekretariatach preferowanych szkół o stanie sytuacji.

W dniu 25 lipca 2019 r. o godz. 13.00 zostaną podane do publicznej wiadomości, przez komisję rekrutacyjną, listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Przez całe wakacje począwszy od 26 lipca 2019 będzie dodatkowo trwała procedura w postępowaniu uzupełniającym.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki