BIPPoniedziałek, 03.10.2022

290 tys. zł z PFRON na wyrównywanie szans między regionami

Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

W imieniu podmiotów ubiegających się o dofinansowanie z wnioskiem do zarządu głównego PFRON-u zwróciło się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Przyznane środki należy wykorzystać do końca listopada 2006 roku. Firmy, które stworzą przy pomocy Funduszu nowe miejsca pracy dla niepełnosprawnych są zobowiązane do trzy i pół rocznego utrzymania nowych stanowisk.

Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).

Agnieszka Rzempała - Chmielewska
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych