BIPPiątek, 09.6.2023

Nowy dyrektor szpitala - jest pozytywna opinia Zarządu Powiatu

Nowy dyrektor szpitala - jest pozytywna opinia Zarządu Powiatu

Rozstrzygnięto konkurs na Dyrektora Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie. Wybrana przez komisję kandydatura Grzegorza Sieńczewskiego uzyskała pozytywną opinię Zarządu Powiatu. Nowy dyrektor obejmie stanowisko najprawdopodobniej jeszcze w tym miesiącu.

Grzegorz Sieńczewski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył również studia podyplomowe na specjalności Finanse menedżerskie oraz Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a także studia podyplomowe na kierunku Public Relations. Posiada certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008.

Był między innymi: Prezesem Zarządu Open Inwestycje sp. z o.o. gdzie odpowiadał za nadzór i koordynację inwestycji polegającej na budowie oraz rozbudowie ośrodka ochrony zdrowia, Przewodniczącym Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Kierownikiem Biura Zarządu w Ośrodku Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. A. Pienkowskiej S.A. w Poznaniu oraz wykładowcą akademickim. Opracowywał strategie prawne dla medycyny, prowadził szkolenia z prawa medycznego i zarządzania służbą zdrowia.

W zakończonym konkursie oceniano ostatecznie sześć, spośród siedmiu zgłoszonych do postępowania kandydatur. W skład komisji konkursowej weszli: Mariusz Mądrowski, członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego – przewodniczący komisji, a także Marcin Makohoński, Jacek Kowalski, Anna Jung, Jaromir Dziel, Radosław Sobkowiak, jako przedstawiciele podmiotu tworzącego oraz Paulina Hennig-Kloska – przedstawicielka Rady Społecznej Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki