BIPPoniedziałek, 05.6.2023

Rozwój infrastruktury drogowej w Powiecie

Na terenie Powiatu cały czas prowadzi się remonty cząstkowe, regulację i wymianę znaków oraz inne niezbędne prace remontowe. Warto zaznaczyć, że zakres wymienionych tutaj prac wykonywany jest planowo, pomimo wzrostu o 15 procent od maja 2004 roku podatku VAT na remont i budowę dróg. Do tej pory Powiat Gnieźnieński uzyskał na prace drogowe ponad 2,5 mln zł dofinansowania, z czego 744 tys. zł pochodzi z funduszy Unii Europejskiej - SAPARD (na realizację Działania 3. - Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich).

Spodziewane jest także dofinansowanie inwestycji na ponad 2 mln złotych, z czego ponad 1,5 mln zł ma pochodzić z funduszy Unii Europejskiej w ramach ZPORR. Do konkursu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego złożono początkowo dwa projekty. Jeden z projektów został wycofany z procedury konkursowej, ze względu na pozyskane środki finansowe z innego źródła. Drugi z projektów jest w trakcie oceny konkursowej (stan na dzień 16 sierpnia br.) i wiadomo już, że przeszedł on pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną.

Planując bardziej odległe inwestycje drogowe Starosta Gnieźnieński zgłosił już do Systemu Ewidencji Przedsięwzięć (SEP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego czternaście projektów do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2007-2013. Są to projekty kwalifikujące się do wsparcia w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego (wersja 4.1) Priorytet 2. - Spójność komunikacyjna.

W powiecie wyznaczone zostały ponadto drogi, które w okresie 2006-2013 powinny zostać poddane pracom remontowym. Na budowę w sumie 13,3 km i modernizację 54,8 km dróg przewidziana jest kwota ponad 62 milionów złotych. Dodatkowo na drobniejsze, bieżące remonty zostanie przeznaczone 14 milionów zł.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki