BIPPiątek, 21.1.2022

Nauka języka migowego

Kursy adresowane są w szczególności dla pracowników urzędów, instytucji, członków organizacji pozarządowych i obiektów użyteczności publicznej. W kursie mogą wziąć również udział mieszkańcy powiatu gnieźnieńskiego.

Nauka języka ma się odbywać poprzez praktyczne zapoznanie się ze znakami daktylograficznymi i ideograficznymi umożliwiającymi kontakt i porozumiewanie się na poziomie podstawowym. Uczestnik kursu po zakończeniu szkolenia będzie mógł udokumentować zdobytą umiejętność posługiwania się językiem migowym poprzez zdanie egzaminu przed przedstawicielem Polskiego Związku Głuchych.

Zajęcia będą się odbywały w systemie weekendowym (tj. od piątku do niedzieli) w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie oraz w Gminnym Centrum Informacji "Szansa" przy ul. Chrobrego 40/42 w następujących terminach:

    I kurs: 25-27.08; 01-03.09; 08-10.09
    II kurs: 22-24.09; 29-01.10; 06-08.10
    III kurs: 20-22.10; 27-29.10; 03-05.11
    IV kurs: 17-19.11; 24-26.11; 01-03.12

Organizatorem kursu jest gnieźnieński oddział PCK, który będzie realizować to zadanie na zlecenie Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego. Kurs języka migowego zostanie przeprowadzony w ramach projektu zapisanego w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Gnieźnieńskiego pod nazwą "Wyrównywanie i niwelowanie barier w komunikowaniu się". Zarząd Powiatu w wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i pożytku publicznego wybrał PCK na wykonawcę tego zadania i przekazał w tym celu dotację w kwocie 13 tys. zł.

Przypomnijmy, że zadanie to zostało dopisane do Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gnieźnieńskiego 2006 - 2013 w wyniku sugestii przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Osoby zainteresowane udziałem w jednym z w/w kursów mogą się zgłaszać do PCK, tel. /061/ 426 35 37.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska
drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych