BIPCzwartek, 01.6.2023

Nowy sprzęt w pracowni ZST za blisko 50 tys. zł

Nowy sprzęt w pracowni ZST za blisko 50 tys. zł

Dzięki realizacji projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, Zespół Szkół Technicznych w Gnieźnie otrzymał dziesięć stacji mobilnych wraz z oprogramowaniem, które stanowić będą doposażenie pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych, wykorzystywanej przez uczniów kształcących się w zawodzie technik mechatronik.  Łączny koszt sprzętu wraz z oprogramowaniem wyniósł 47.970,00 zł.

W przekazaniu sprzętu uczestniczyli Paulina Stochniałek - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Piotr Gruszczyński - Starosta Gnieźnieński oraz Maria Magdalena Nowak - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Łukasz Kaszyński - Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego.

Oferowane w ramach projektu formy wsparcia obejmują:

  • płatne staże dla uczniów,
  • zajęcia specjalistyczne dla uczniów kształcących się w zawodach technicznych,
  • kursy/szkolenia zawodowe dla nauczycieli,
  • wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego ze strony Politechniki Poznańskiej.

Projekt został uruchomiony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ i będzie realizowany do końca 2023 roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, reprezentowany przez Departament Edukacji i Nauki oraz Politechnikę Poznańską, we współpracy z wielkopolskimi samorządami, pracodawcami oraz szkołami o profilu zawodowym.

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki