BIPCzwartek, 01.6.2023

II LO w Luckenwalde

Koordynatorem wszystkich działań ze strony niemieckiej jest Friedrich-Gymnasium z Luckenwalde. Poza II LO z Gniezna do projektu zaproszono szkoły z Hiszpanii, Grecji, Francji, Turcji, Węgier, Włoch i Litwy. Pierwsze wymiany młodzieży zaplanowano na lata 2007-2008. Od czerwca 2006r. trwają już intensywne prace przygotowawcze. Wizyta delegacji z Gniezna była współfinansowana z funduszy UE w ramach programu SOCRATES.

COMENIUS - komponent programu SOCRATES wspiera inicjatywy mające na celu podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych. Ma na celu wzbogacenie i uzupełnienie systemów edukacyjnych krajów uczestniczących. Pomaga uczniom i nauczycielom w kształtowaniu poczucia przynależności do szerszej i otwartej na świat społeczności europejskiej.

Relacja z niemieckiej prasy dostępna pod adresem www:
www.maerkischeallgemeine.de

Link do strony partnerskiego Powiatu Teltow-Flaeming:
www.teltow-flaeming.de

Rafał P. Spachacz

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki