BIPSobota, 01.4.2023

Punkt widokowy w Dusznie laureatem II nagrody

Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpiło w dniu 27 października br. podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych TOUR SALON w Poznaniu. Przewodniczącym kapituły oceniającej nadesłane propozycje był b. senator, autorytet w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa dr Włodzimierz Łęcki.
Celem konkursu była popularyzacja walorów krajoznawczych i wypoczynku w Wielkopolsce, podniesienie jakości usług turystycznych oraz popularyzacja produktów i obiektów turystyki aktywnej.
Konkurs rozgrywany był w pięciu kategoriach:
1. Turystyka piesza - najlepszy szlak pieszy.
2. Turystyka rowerowa - najlepszy szlak rowerowy.
3. Turystyka jeździecka - najlepszy produkt i ośrodek jeździecki.
4. Turystyka wodna - najlepszy produkt i obiekt turystyki żeglarskiej i kajakowej
5. Inne oferty aktywnego wypoczynku - najlepsza oferta aktywnego wypoczynku oferowana przez ośrodek wypoczynkowy, gospodarstwo agroturystyczne, biuro podróży.
Właściciel punktu widokowego w Dusznie - Starostwo Powiatowe w Gnieźnie zgłosiło swoją ofertę w kategorii nr 5.
Za zdobycie II miejsca laureat otrzyma nieodpłatną promocję obiektu na wszystkich targach turystycznych i imprezach promocyjnych organizowanych w 2007 roku przez Wielkopolską Organizację Turystyczną oraz w Wojewódzkim Centrum Informacji Turystycznej w Poznaniu.
Punkt widokowy na Wale Wydartowskim to najwyższe wzniesienie Wysoczyzny Gnieźnieńskiej ( 167 m n.p.m.), równocześnie najwyższy punkt Powiatu Gnieźnieńskiego (czwarte wzniesienie w Województwie Wielkopolskim. To jedna z ciekawszych atrakcji turystycznych leżących na Szlaku Piastowskim. Pagórkowate tereny przylegające do punktu widokowego sprzyjają uprawianiu turystyki crossowo - rowerowej. Dla zgłodniałych turystów okoliczne gospodarstwa oferują wiejskie jadło.
Obecna, wybudowana w 2005 roku wieża jest czwartą, znajdującą się w tym miejscu. W przeszłości była ważnym punktem strategicznym W 1942 roku Niemcy wybudowali tutaj drewnianą wieżę obserwacyjną o wysokości 70 m. Spłonęła ona jednak w 1956 roku od uderzenia pioruna. Niedługo po tym zdarzeniu wojsko wybudowało nową wieżę, również drewnianą o wysokości 50 m. Została ona w późniejszym czasie zastąpiona konstrukcją metalową o wysokości 25 metrów. Ostatnia wieża została rozebrana w latach 60 - tych XX wieku.
Przy dobrej widoczności rozciąga się rozległy widok: w kierunku zachodnim widoczne zabudowania Gniezna i Trzemeszna, w kierunku północno-wschodnim widoczna panorama Mogilna, w kierunku południowo-wschodnim kominy elektrowni w Pątnowie.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki