BIPWtorek, 30.5.2023

W zdrowym ciele, zdrowy duch

W uroczystości oddania do użytkowania nowego obiektu sportowego wzięli udział członkowie Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady, dyrekcja szkoły, starszy Cechu Rzemiosła i Malej Przedsiębiorczości oraz przedstawicielka Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Oficjalnego "otwarcia" obiektu dokonali Starosta Gnieźnieński Jacek Kowalski oraz dyrektor szkoły Henryk Zander. Aby boisko dobrze służyło młodzieży ks. kanonik Zenon Rubach poświęcił nową inwestycję podkreślając, że tężyzna fizyczna idzie zwykle w parze ze zdrowiem psychicznym.
Na ukończeniu znajdują się również prace porządkowe wokół szkoły, w wyniku których odnowiony zostanie parking. W roku ubiegłym została również wyremontowana elewacja zewnętrzna budynku.
Zespół Szkół Zawodowych nr 3 kształci w wielu zawodach na poziomie zasadniczym oraz średnim. W roku szkolnym 2006/2007 kształci się 889 uczniów. Dwu- i trzy- letnie kierunki zasadnicze są prowadzone w systemie dualnym, czyli obejmują przedmioty teoretyczne oraz praktyczne, które odbywają się w zakładach pracy. Większość zajęć lekcyjnych odbywa się w godzinach dopołudniowych. Szkoła dysponuje specjalistycznymi pracowniami, m.in. budowlaną, technologii drewna, spożywczą, historyczną i komputerową. Szkoła prowadzi również bogatą edukację językową. Uczniowie mają do wyboru język angielski, niemiecki, rosyjski. W zależności od zainteresowań uczniów szkoła realizuje ścieżki edukacyjne; europejską, medialną, ekologiczną. Z założeniami harmonizuje koncepcja wychowawcza. Ważnym celem wychowawczym jest kształcenie podstawy tolerancji, otwarcia na potrzeby i poglądy innych ludzi. Szkoła uwzględnia w procesie wychowawczym wolę rodziców formułowaną za pośrednictwem Rady Rodziców. Istotną zaletą ZSP nr 3 jest dogodne położenie w centrum miasta, około 10 minut od dworca PKP i PKS. Wprowadzona reforma edukacji pozwala placówce rozszerzać ofertę kształcenia.

Agnieszka Rzempała - Chmielewska
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki