BIPCzwartek, 08.6.2023

Starosta zaniepokojony sytuacją rolników

Starosta zaniepokojony sytuacją rolników

- Rolnicy domagają się takiej ceny, która gwarantowałaby opłacalność produkcji oraz wpłynięcie na zakłady przetwórstwa mięsnego tak, by nie zaniżały sztucznie ceny żywca wieprzowego - czytamy. - Rolnicy stwierdzili, że dziś nie ma problemu ze sprzedażą żywca wieprzowego, jest tylko problem zbyt niskiej ceny. Propozycja rolników to 4,20 zł za kilogram, która gwarantowałaby opłacalność produkcji.
Powiat gnieźnieński jest powiatem typowo rolniczym. W powiecie jest 4 400 gospodarstw rolnych. Średnia powierzchnia gospodarstwa to 14 hektarów. Są to gospodarstwa towarowe, gdzie głównym kierunkiem produkcji jest hodowla trzody chlewnej. Rolnicy wyrażają pogląd, że rząd powinien wprowadzić rozwiązania systemowe, a nie doraźne.


Ewa Michalak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki