BIPWtorek, 28.3.2023

Nie czas na nudę

Nie czas na nudęInicjatorem spotkania był Piotr Gruszczyński Wicestarosta Gnieźnieński, który rozpoczynając dyskusję przypomniał o podobnej inicjatywie sprzed trzech lat kiedy był radnym Miasta Gniezna. Obecni na spotkaniu wskazywali na konieczną współpracę pomiędzy władzami miasta i powiatu. Wicestarosta zapewnił, że wola i chęć konstruktywnej współpracy jest i wyraził nadzieję, że również i władze miasta myślą podobnie. Jak dodał P. Gruszczyński osoby odpowiedzialne za politykę kulturalną i promocyjną po stronie obu urzędów współpracują ze sobą, natomiast chodzi głównie o skoordynowanie pewnych działań oraz większe zaangażowanie miejscowych wykonawców, artystów, animatorów kultury i lokalnych społeczników do podejmowania wspólnych działań.

Obecny na spotkaniu Bogusław Rzyski Przewodniczący Organizacji Turystycznej "Szlak Piastowski" przyznał, że uatrakcyjnienie czasu weekendowego w sezonie turystycznym, w rozumieniu od maja do września, ze szczególnym naciskiem na okres wakacyjny mogłoby wpłynąć na wzrost ruchu turystycznego. Z kolei Maciej Kuźniewski, szef gnieźnieńskiej grupy wojów "Comes" oraz właściciel wozu z pamiątkami ustawionego latem na Rynku wskazywał na konieczność uproszczenia procedur administracyjnych w zakresie tzw. zajęcia pasa wolnego w centrum miasta, a konkretnie na gnieźnieńskim Rynku. O konieczności określenia charakterystycznego produktu turystycznego dla Gniezna wspominał Marek Jakubowski - organizator koncertów bluesowych w Polsce. Wiele osób obecnych na spotkaniu podnosiło potrzebę ustawienia stałej sceny na Rynku i udostępnienia jej organizatorom różnego rodzaju wydarzeń o charakterze kulturalnym.

Spotkanie to było pierwsze, ale z pewnością nie ostatnie. Kolejnym etapem działania ma być przygotowanie wspólnego kalendarza wszystkich imprez i wydarzeń organizowanych w centrum miasta w okresie letnim. Docelowo ma powstać oferta wydarzeń sobotnio-niedzielnych w każdy weekend począwszy od maja do września włącznie, tak aby mieszkaniec lub turysta przybyły do Gniezna wiedział, że w Pierwszej Stolicy nie można się nudzić.

Agnieszka Rzempała - Chmielewska

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki