BIPŚroda, 29.3.2023

Forum Pro Europa

Spotkania te były jednocześnie okazją do rozmowy z członkami Forum Pro Europa - złożonej z autorytetów lokalnych (naukowcy, przedstawiciele kościoła, życia gospodarczego, działacze społeczni, politycy lokalni, przedstawiciele mediów) w celu propagowania przez te osoby idei wstąpienia Polski do struktur unijnych.

Oba spotkania poprowadził Jarosław Biegała – z kuratorium oświaty z Poznania.

Starosta Jacek Kowalski do udziału w Forum Pro Europa zaprosił następujące osoby:

 1. przedstawiciela kościoła oddelegowanego przez Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego
 2. Posła Tadeusza Tomaszewskiego
 3. Beatę Tarczyńską – szefową biura parlamentarno-samorządowego PO
 4. Teresę Jóźwiak - szefową biura parlamentarnego UP
 5. Prezydenta Gniezna Jaromira Dziela
 6. Prof. Aleksandra Mikołajczaka – Rektora CEG
 7. Pawła Arndta – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
 8. Jerzego Nadolińskiego – Przewodniczącego Rady Powiatu
 9. Edmunta Balcerzaka – Prezesa Gospodarstwa Rolnego „Żydowo”
 10. Edmunta Czyżewskiego – Prezesa RSP „Lubiń”
 11. Zdzisława Kujawę – Prezesa Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 12. Waldemara Żurowskiego – właściciela firmy ALTOM
 13. Grażynę Koczorowską – Kierownika Oddziału Gnieźnieńskiego „Głosu Wielkopolskiego”
 14. Renatę Góralczyk – Zielonkę – Redaktor Naczelną „Przemian na Szlaku Piastowskim”

Przypomnijmy, powołanie Forum Pro Europa oraz spotkania z młodzieżą są elementem programu przygotowanego przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie odpowiedniego przygotowania mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego do udziału w referendum unijnym.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki