BIPPoniedziałek, 05.6.2023

Bezpośredni dostawcy rolni i sadownicy muszą się rejestrować

Bezpośredni dostawcy rolni i sadownicy muszą się rejestrować

Jak informuje zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie Grażyna Bernaciak, obowiązek ten nakłada nowa ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dotyczy to producentów rolnych, którzy są dostawcami bezpośrednimi, czyli producentów małych ilości żywności nieprzetworzonej pochodzenia roślinnego, sprzedawanej zarówno na targowiskach, w bramach własnych gospodarstw, czy w handlu obwoźnym, jak również lokalnym sklepom i zakładom gastronomicznym.
- Dostawa bezpośrednia nie może być działalnością, w rozumieniu działalności gospodarczej, w systemie pośrednictwa i dalszej odsprzedaży - mówi Grażyna Bernaciak.
- Zgodnie z obowiązującym prawem, produkty mogą być umyte, posortowane, pakowane w pęczki, worki lub inne opakowania, ale nie mogą być w jakikolwiek sposób przetworzone. W związku z tym muszą być sprzedawane wyłącznie w takiej postaci, w jakiej zostały zebrane - pozyskane. W sprzedaży bezpośredniej dopuszcza się jedynie przeprowadzanie zabiegów zapewniających lepszy wygląd oferowanych do sprzedaży produktów, takich jak mycie, czy usuwanie liści z warzyw.

Taki producent i dostawca jest zobowiązany złożyć do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie (ul. Św. Wawrzyńca 18) wniosek o wpis do rejestru zakładów z dołączonym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych.
Wpis do rejestru następuje na podstawie złożonego wniosku, natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje zaświadczenie o wpisie.
Każdy podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania inspektoratu sanitarnego o każdym przypadku zmiany działalności.

Dla podmiotów, które prowadzą lub rozpoczynają działalność bez jej zarejestrowania, wspomniana ustawa przewiduje sankcje finansowe.

Ewa Michalak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki