BIPWtorek, 03.8.2021

Konkurs na logo nagrody gospodarczej „Orzeł Przedsiębiorczości Powiatu Gnieźnieńskiego

Logo - „Orzeł Przedsiębiorczości Powiatu Gnieźnieńskiego" ma być znakiem rozpoznawczym, mającym znaczenie symboliczne, jego celem jest natychmiastowa identyfikacja nagrodzonych firm. Głównym celem ma być budowa świadomości marki konkursu. Logo musi nawiązywać do statuetki „Orła Przedsiębiorczości Powiatu Gnieźnieńskiego".

Projekt należy zgłosić listownie lub osobiście do Wydziału Promocji i Rozwoju, w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie lub w sekretariacie Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10 z dopiskiem „Logo Orzeł Przedsiębiorczości".

Prace powinny być przygotowane w wersji cyfrowej (Corel Draw 7) na nośniku cyfrowym wraz z wydrukiem projektów w zalakowanych kopertach z imieniem i nazwiskiem nadawcy. Projekty należy złożyć do dnia 30 czerwca 2003 r. w przypadku zgłoszeń listownych decyduje data stempla pocztowego.

Ostatecznego wyboru logo dokona kapituła konkursu złożona z przedstawicieli organizatorów konkursu:

  • Starostwo Powiatowe w Gnieźnie – 3 przedstawicieli
  • Stowarzyszenie Przedsiębiorców Miasta Gniezna – 3 przedstawicieli
  • media z Powiatu Gnieźnieńskiego – 3 przedstawicieli

Kapituła zastrzega sobie prawo:

  • konsultacji w zakresie ostatecznego wyboru logo z organizacjami gospodarczymi z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego
  • nie przyznania nagrody w w/w konkursie

Dodatkowych informacji udziela Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie tel. (061)424 07 21 pok. 29 II piętro.

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych