BIPWtorek, 28.3.2023

Nowa pracownia komputerowa

Nowa pracownia komputerowa

Pracownia składa się z 20 stanowisk komputerowych dla uczniów oraz stanowiska dla nauczyciela. Do dyspozycji są też dwie drukarki, rzutnik i dwa skanery. Dodatkowo w bibliotece zainstalowano centrum multimedialne.

Fundusze na wyposażenie pracowni pochodziły z EFS – wartość pracowni wraz z infrastrukturą wynosi 98 tys. zł.

W listopadzie nauczyciele przejdą szkolenie z zakresu nowych technologii informacyjnych i promowania e-lerningu jako systemu wspomagającego nauczanie tradycyjne.

Ewa Michalak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki