BIPCzwartek, 08.6.2023

Medale Milenijne dla pracowników MPK

Medale Milenijne dla pracowników MPK

Medalami uhonorowani zostali: Eugeniusz Ciesielski, Grzegorz Kulecki, Elżbieta Lesińska i Tadeusz Tarnogrodzki.
Eugeniusz Ciesielski pracuje w przedsiębiorstwie od 1982 r, odpowiedzialny za tworzenie układu komunikacyjnego dla Gniezna, a wcześniej także gmin ościennych, autor i współtwórca wielu zmian organizacyjnych, m.in. wprowadzenia rozkładów jazdy korelujących z PKS i PKP.
Grzegorz Kulecki, pracuje w komunikacji od 33 lat, od 2003 r. jest przedstawicielem pracowników w radzie nadzorczej. Od szeregu lat jest też aktywnym działaczem zarządu Samorządnego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej. Wyróżnia się rzetelnością i odpowiedzialnością za podejmowane działania, ale przede wszystkim profesjonalizmem w technicznym i bezawaryjnym przygotowaniu taboru.
Tadeusz Tarnogrodzki, pracuje w firmie od 1985 r., wyróżnia się ponadprzeciętną rzetelnością i aktywnością zawodową oraz profesjonalizmem w wykonywaniu obowiązków. Jest współtwórcą wielu zmian organizacyjnych nakierowanych na poprawę funkcjonowania obsługi pasażerów.
Elżbieta Lesińska – zatrudniona od 1983 r. Jako dobry fachowiec i organizator została kierownikiem działu służb pracowniczych. W latach 1989-1993 była członkiem rady pracowniczej, współinicjatorka utworzenia Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w Gnieźnie. Jest ponadto współautorem wprowadzenia systemu sprzedaży biletów autobusowych oraz zmian rozkładów jazdy w komunikacji miejskiej podnoszących komfort dojazdów mieszkańców miasta i powiatu do zakładów pracy, szkół i instytucji.

Medale wręczył podczas uroczystości jubileuszowej starosta Krzysztof Ostrowski. - Na markę firmy rzetelnie pracowało wiele pokoleń pracowników, którym należą się dziś słowa podziękowania. Słowa podziękowania i gratulacji kieruję także do obecnego prezesa oraz jego poprzedników – powiedział starosta. - Dzięki pojawieniu się autobusów zmieniły się sposoby doświadczania czasu i przestrzeni. Nie było już konieczności skupiania się wokół centrum, miasto mogło się rozrastać, bo ludzie mogli już szybko i sprawnie przemieszczać się z jego krańców. Na obrzeżach mogły także rozwijać się zakłady przemysłowe, bo mogli tutaj docierać pracownicy. Dzięki mobilności mieszkańców, mógł rozwijać się handel, powstawać sklepy, punkty usługowe. Gdyby nie regularne kursy autobusowe, wszystko to odbywałoby się dużo wolniej. To rozwój transportu – także osobowego, jest przecież podstawą rozwoju gospodarczego – podkreślił Krzysztof Ostrowski.

Ewa Michalak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki