BIPCzwartek, 21.10.2021

PWSZ otwiera swoje laboratoria dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

PWSZ otwiera swoje laboratoria dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Przebieg zwiadu:

  • powitanie uczestników
  • 20 minut wstępu,
  • podział grup na 3 drużyny,
  • wyznaczenie lidera przez drużynę i wymyślenie nazwy drużyny,
  • wpisanie się na listę

Każda z drużyn równocześnie rozpocznie realizację zadań w 3 różnych laboratoriach (chemicznym, elektronicznym, komputerowym lub mikrobiologii). Każda z drużyn będzie miała do wykonania trzy zadania. Czas przeznaczony na wykonanie 1 zadania to 30 minut. Wyniki zadań zrealizowanych przez każdą drużynę będą zapisywane na specjalnie przygotowanych kartach.

Po zakończeniu zwiadu, 23 stycznia br., w godzinach popołudniowych komisja złożona z osób przeprowadzających zadania wyłoni najlepszą drużynę zwiadu i w terminie do 2 dni od zakończenia zwiadu wręczy jej cenne nagrody, odwiedzając zwycięską szkołę. Wyniki zwiadu zostaną podane na stronie www.pwsz-gniezno.edu.pl

Kontakt bezpośredni: Kamila Kierzkowska, PWSZ w Gnieźnie, tel. 061 424 29 42

Agnieszka Rzempała - Chmielewska


drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych