BIPNiedziela, 26.3.2023

Dofinansowanie prac konserwacyjnych rowów melioracyjnych wykonanych przez Spółki Wodne działające na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego

Dofinansowanie prac konserwacyjnych rowów melioracyjnych wykonanych przez Spółki Wodne działające na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego

Również w budżecie Powiatu na rok 2008r. są przewidziane środki finansowe na dofinansowanie konserwacji rowów melioracyjnych. Zgodnie z przyjętym przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego Regulaminem dofinansowania prac konserwacji rowów melioracyjnych, z dofinansowania mogą korzystać te Spółki wodne, które spełniają następujące warunki :

- złożą wniosek na dofinansowanie wraz z kosztorysem,
- zabezpieczą na prace konserwacyjne środki własne,
- posiadają zatwierdzony przez Starostę Gnieźnieńskiego statut Spółki,
- ściągalność składek w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie może być niższa 55 %,
- wysokość składki rocznej od jednego hektara zmeliorowanej powierzchni nie może być niższa niż 12 zł/ha,

Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 50% kosztorysowej wartości całości robót.

W bieżącym roku, Pan Wojciech Krawczyk -Członek Zarządu Powiatu i pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa odebrali już prace konserwacyjne wykonane przez Spółki Wodne w: 1) Fałkowie gm. Łubowo - na dł. 1950 mb –Wiejska Spółka Fałkowo, 2) m. Dysiek gm. Trzemeszno na dł. 1500 mb –Spółka Wodna w Trzemżalu, 3) m. Wilkowyja gm. Kłecko na dł. 3000 mb - Gminna Spółka Wodna w Kłecku.

Obecnie prace konserwacyjne realizowane są przez Gminną Spółkę Wodną w Witkowie: - I etapie konserwowane będą rowy melioracyjne w miejscowościach: Skorzęcin, Wiekowo, Kamionka na dł. 2000 mb, w II etapie w m. Odrowąż, Mielżyn, Folwark na dł. 4150 mb.

Starosta chciałby zachęcić również wszystkie gminy do podobnych działań co zapewniłoby systematyczną poprawę sprawności urządzeń melioracyjnych i gospodarki wodnej w naszym Powiecie.

Magdalena Musiałowicz
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki