BIPCzwartek, 01.6.2023

Lądowisko oknem na świat dla powiatu gnieźnieńskiego

Lądowisko oknem na świat dla powiatu gnieźnieńskiego

W dniu 1 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie odbyło się spotkanie dotyczące budowy lądowiska na terenie powiatu. W spotkaniu wzięli udział m.in. Wicestarosta Gnieźnieński Dariusz Pilak, Wójt Gminy Gniezno Włodzimierz Leman oraz Sekretarz Gminy Anna Pacholczyk, przedstawiciele jednostki wojskowej w Powidzu oraz szeroka reprezentacja osób z regionu pasjonująca się sportami lotniczymi oraz modelarstwem lotniczym.

Podczas spotkania umówiono podstawowe aspekty prawne dotyczące powstania lądowiska na terenie powiatu, korzyści dla mieszkańców, turystów oraz przedsiębiorców lokalnych wynikające z obecności lądowiska na danym terenie oraz jakie warunki są konieczne do spełnienia, aby takie lądowisko mogło w wyznaczonym miejscu powstać. Jak się okazało podczas spotkania, idea budowy lądowiska była podnoszona wielokrotnie w przeszłości. Z tą jednak różnicą, że inicjatywa ta pochodziła za każdym razem od pasjonatów sportów lotniczych a nie ze strony któregokolwiek z urzędów. Tym razem sytuacja jest odwrotna. Budowa lądowiska byłaby spójna z planami samorządowców co do utworzenia strefy gospodarczej na terenie powiatu oraz mogłaby być magnesem przyciągającym potencjalnych inwestorów do planowania inwestycji na tym obszarze.

Wicestarosta Dariusz Pilak zapewnił o wsparciu starostwa przy załatwieniu formalności oraz przy budowie lądowiska. Jednakże, starostwo nie dysponuje gruntami potrzebnymi w tym celu, stąd bez współpracy z jedną z gmin temat nie będzie mógł być zrealizowany. Ponadto podczas spotkania ustalono, że najlepszą formą dla podjęcia działań w tym zakresie i dalszej realizacji zadania wskazane byłoby utworzenie przez amatorów sportów lotniczych stowarzyszenia, które mogłoby być beneficjentem korzyści wynikających z zarządzania lądowiskiem. Władze samorządowe aktywnie wspierałyby natomiast działalność tego stowarzyszenia. Ustalono ponadto, że obecność lądowiska wpłynie z pewnością na pozyskanie środków unijnych na rozbudowę infrastruktury wokół, szczególnie na stworzenie strefy gospodarczej.

Zgodnie z literaturą fachową na temat budowy lądowisk i lotnisk, tego rodzaju inwestycje aktywnie wpływają na podniesienie atrakcyjności danego miejsca. A co jest ważne, do atrakcyjnego miejsca ludzie przybywają tłumnie. Lotnictwo - zwłaszcza to obywatelskie, ultralekkie - przyciąga jak magnes. Do obsługi i organizacji wypoczynku latającym turystom, ich rodzinom i nie tylko, potrzebni są innie ludzie. Tak więc powstaje proste przełożenie - wzrastają obroty w sklepach, restauracjach, hotelach, gospodarstwach agroturystycznych. Wzrasta zatrudnienie.

Warunkiem podstawowym powstania lądowiska jest znalezienie odpowiedniego terenu. Teren musi być gładki nie pofałdowany, pozbawiony przeszkód terenowych w postaci drzewostanu, zakrzaczeń, infrastruktury. Pożądanymi wymiarami lądowiska jest teren trawiasty o minimalnych wymiarach 600 x 50 m dla samolotów powyżej 500 kg MTOW. Dla samolotów ultralekkich oraz motolotni i paralotni wymagany teren może być jeszcze mniejszy. Ze względów bezpieczeństwa przez pas startu nie powinny przebiegać ogólnie dostępne drogi. W pobliżu nie powinny znajdować się również linie energetyczne przesyłowe.

Po znalezieniu i zakwalifikowaniu gruntów pod lądowisko należy sprawdzić czy jego użytkowanie nie będzie kolidowało z ruchem lotniczym kontrolowanym. W przypadku budowy lądowiska na terenie powiatu gnieźnieńskiego kwestię tę należy uzgodnić z jednostką wojskową w Powidzu. Ostatecznym elementem przygotowania lądowiska do użytkowania jest sporządzenie dokumentacji i zgłoszenie lądowiska do ewidencji w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Na chwilę obecną w oficjalnym rejestrze Urzędu Lotnictwa Cywilnego znajdują się 32 lądowiska w całym kraju, z czego część z nich ma charakter jedynie sanitarny. Analizując zatem ilość lądowisk w naszym kraju i w pozostałych krajach Unii Europejskiej, Polska stoi przed dużym wyzwaniem i póki co niewykorzystanym potencjałem rozwoju lotnictwa cywilnego. Lądowisko, które miałoby powstać na terenie powiatu byłoby w swoim charakterze wielofunkcyjne.

Lądowisko w swojej istocie stanowić może bardzo ważną, czy wręcz niezbędną infrastrukturę regionu, służącą wspieraniu rozwoju ekonomicznego i przemian społecznych. Transport lotniczy w polityce integracji europejskiej może w znaczący sposób wpłynąć na eliminację barier w kooperacji i wymianie międzynarodowej, wspierać rozwój regionów oraz realizować ład w użytkowaniu usług transportowych z punktu widzenia mikroekonomicznego, ekologicznego i bezpieczeństwa. Funkcjonujące lądowisko może być elementem poprawy infrastruktury transportowej regionu oraz zwiększeniem jego atrakcyjności. Dla osób "z zewnątrz" - spoza powiatu - obecność lądowiska może być potraktowana jako wskaźnik atrakcyjności i poziomu życia w regionie.

Agnieszka Rzempała - Chmielewska
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki