BIPPiątek, 02.6.2023

Faxy i sprzęt rehabilitacyjny dla organizacji osób niepełnosprawnych

W wyniku rozpisanego konkursu Zarząd Powiatu przyznał sześciu organizacjom pozarządowym faxy, jako nagrody za aktywną pracę na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych i w uznaniu zasług tych organizacji w roku bieżącym. Są to:

 • Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu w Gnieźnie
 • Koło Polskiego Związku Głuchych
 • Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne „PROMYK"
 • Towarzystwo Pomocy Dzieci - Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Gnieźnie
 • Polskie Stowarzyszenie Osób Upośledzonych Umysłowo w Gnieźnie
 • Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi CONCORDIA

Ponadto stowarzyszenie osób niepełnosprawnych w Witkowie otrzymało sprzęt rehabilitacyjny (rower do ćwiczeń z akcesoriami uzupełniającymi), o wartości 1.250 zł.

Zarząd Powiatu przyznał również dotacje dla organizacji osób niepełnosprawnych na działania w zakresie aktywnego wsparcia środowiska osób niepełnosprawnych. Dotacje otrzymały następujące organizacje:

 • Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej (1.000 zł)
 • Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan (1.500 zł)
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oddział w Gnieźnie (1.500 zł)
 • Towarzystwo Pomocy Dzieci - Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Gnieźnie (400 zł)
 • Polskie Stowarzyszenie Osób Upośledzonych Umysłowo w Gnieźnie (700 zł)
 • Polski Związek Niewidomych (2.500 zł)

Podwójną radość z otrzymanej pomocy okazywali przedstawiciele Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu w Gnieźnie. Dzięki osobistym staraniom Starosty Jacka Kowalskiego udało się pozyskać wózek inwalidzki, który został przekazany organizacji podczas spotkania.

Jak zapowiedział Starosta, nie jest to pierwsza akcja pomocy skierowana do organizacji osób niepełnosprawnych, ale też nie ostatnia. Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych skłania do pewnych działań, które należy jednak kontynuować w latach następnych.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki