BIPPoniedziałek, 26.7.2021

Samochód dla straży rybackiej

Samochód dla straży rybackiej
Głównym zadaniem Społecznej Straży Rybackiej jest współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką w zakresie kontroli przestrzegania Ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie – prowadzenie patroli, zwalczanie kłusownictwa, zabezpieczenie jezior przed zanieczyszczeniami ściekami, pozostawianymi nad jeziorami odpadami, kontrolowanie, czy w niedozwolonych miejscach nie są rozbijane namioty.

Do tej pory strażacy do dyspozycji mieli kilkunastoletni żuk, zarząd powiatu zadecydował więc o zakupie terenowego samochodu marki Hyundai Terracan i użyczeniu go straży. Będą z niego mogli korzystać także pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa starostwa do wykonywania swych zadań w terenie.

Samochód został zakupiony ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. – W tym roku z tego samego funduszu starostwo przekazało Społecznej Straży Rybackiej 15 tys. zł – informuje starosta Krzysztof Ostrowski. – Pieniądze te zostały wykorzystane na opłaty telefoniczne straży, ubezpieczenia strażników oraz sprzętu, zakup sprzętu specjalistycznego i ochronnego, naprawę sprzętu i inne wydatki związane z działalnością straży.

Ewa Michalak
drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych