BIPCzwartek, 11.8.2022

Umowa pomiędzy powiatami gnieźnieńskim i żnińskim

Umowa pomiędzy powiatami gnieźnieńskim i żnińskim
Przypomnijmy, że projekt ma być finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 6.4. ,,Inwestycje w projekty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym’’ z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Zespół ekspertów oceniający projekty, w skład którego weszli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiej Organizacji Turystycznej, na 175 złożonych fiszek, zakwalifikowali ,,Szlakiem Piastowskim’’ na siódmym miejscu. Jest więc duża szansa na otrzymanie dofinansowania.

Projekt przewiduje inwestycje na terenie powiatu gnieźnieńskiego i żnińskiego. Zgodnie z podpisaną umową, w powiecie gnieźnieńskim ma zostać zbudowana wczesnopiastowska osada podgrodowa ,,Gnieźninek’’ wraz z rewitalizacją obszaru Parku Miejskiego, wytyczony Szlak Ottoński, odnowiony budynek Klasztoru Bożogrobców, zmodernizowana Gnieźnieńska Kolejka Wąskotorowa, przygotowana wizualizacja wydarzeń historycznych, wybudowane Muzeum Figur Woskowych, wytyczony kajakowy szlak wodny oraz wybudowana infrastruktura komunikacyjna do Grodu Kajka i Kokosza.

Umowa przewiduje również, że powiat gnieźnieński będzie pełnił rolę lidera projektu. Koszt realizacji projektu ma wynieść ponad 76 mln zł. Strony zobowiązują się sfinansować w formie wkładu własnego co najmniej 15 wartości, każda z nich na terenie obszaru swojego działania.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych