BIPNiedziela, 04.6.2023

Warsztaty turystyki kolejowej w Hotelu Gewert

Warsztaty turystyki kolejowej w Hotelu Gewert


Głównym celem projektu „Turystyka kolejowa w Wielkopolsce” jest opracowanie koncepcji utworzenia produktu pod w/w nazwą, co w przyszłości ma wpłynąć na rozwój turystyki opartej na unikatowych w skali kraju zabytkowych obiektach kolejowych położonych na terenie województwa wielkopolskiego.

Spotkanie, które odbyło się w Gnieźnie, jest jednym z pięciu, jakie ma w planach WOT zorganizować na terenie całej Wielkopolski. Finalne spotkanie pierwszego etapu ma się odbyć pod koniec miesiąca w Poznaniu by przedstawić wspólne ustalenia zarówno lokalnych władz, jak i gestorów wielkopolskich wąskotorówek.

„Turystyka kolejowa w Wielkopolsce” realizowany jest w ramach zadania publicznego pn. Opracowanie koncepcji utworzenia regionalnego produktu oraz współfinansowany przez Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz ze środków własnych.

Danuta Kryszak

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki