BIPWtorek, 28.9.2021

Biuro Rady

Uwaga ! 
Zamieszczone karty usług zawierają niezbędne informacje, instrukcje oraz druki do załatwienia określonych spraw w danym wydziale. 

Jeżeli w danej „Karcie usługi”, w sekcji „10. Formularze wniosków i druków do pobrania” umieszczony jest wniosek potrzebny do danej sprawy, to aby pobrać wniosek/formularz należy przytrzymać klawisz „Ctrl” na klawiaturze i kliknąć na nim lewym przyciskiem myszy. Ta czynność uruchomi hiperłącze niezbędne do pobrania niezbędnego dokumentu.

Godziny pracy Biura Rady: 

Pon.-Pt. 7.30 - 15.30


BR - 01 – Utrzymywanie stałej więzi z mieszkańcami powiatu oraz ich organizacjami, 
BR - 02 – Nadanie „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,
BR - 03 – Udostępnianie arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego,

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych