BIPSobota, 10.6.2023

Dokonanie aktualizacji pojazdów w licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie: przewozu osób samochodem osobowym, przewozu osób pojazdem samochodowym przystosowanym konstrukcyjnie do przewozu 7 i nie więcej niż 9 osób

Nazwa sprawy:

Dokonanie aktualizacji pojazdów  w  licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie:

 • przewozu osób samochodem osobowym
 • przewozu osób pojazdem samochodowym przystosowanym konstrukcyjnie do przewozu 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
 • krajowego transportu drogowego osób (dokument wydany przed 15.08.2013r.)
 • krajowego transportu drogowego rzeczy (dokument wydany przed 15.08.2013r.)

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Zakres świadczonej usługi:

Rozpatrywanie wniosków spraw z zakresu krajowego transportu drogowego, diagnostyki pojazdów oraz ośrodków szkolenia pojazdów

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10
62-200 Gniezno

 • składanie dokumentów - pokój: 0.12 (parter)
 • godziny przyjęć klientów:
 • poniedziałek: 8.00 – 16.00
 • wtorek, środa, czwartek: 7.30 – 15.30
 • piątek: 7.30 – 15.30 - obsługa klienta do godz. 15.00
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424 66 61

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dokonanie aktualizacji pojazdów w  licencji
 • załączniki:
 • wykaz pojazdów

Opłaty:

 • brak opłat za dokonanie aktualizacji pojazdów w licencji
 • opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł. Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Gnieźnie 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005

Sposób załatwienia sprawy:

Dokonanie aktualizacji pojazdów w  licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub przewozu osób pojazdem konstrukcyjnie przystosowanym do przewozu 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób (dokument wydany przed 15.08.2013r.) lub rzeczy (dokument wydany przed 15.08.2013r.), bądź odmowa dokonania aktualizacji.

Termin załatwienia sprawy:

Aktualizacja pojazdów w licencji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku. W należycie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia terminu o kolejny miesiąc.

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta  Powiatowego w Gnieźnie( parter)  w godzinach 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10,  62-200 Gniezno.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami,
 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • oraz przepisy wykonawcze.

Dodatkowe informacje:

W przypadku zmiany danych zawartych w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę jej treści, nie później niż w terminie 28 dni od dnia
ich powstania.

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij: