BIPCzwartek, 23.3.2023

Dokonanie aktualizacji pojazdów zgłoszonych do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób

Nazwa sprawy:

Dokonanie aktualizacji pojazdów zgłoszonych do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Zakres świadczonej usługi:

Rozpatrywanie wniosków spraw z zakresu krajowego transportu drogowego, diagnostyki pojazdów oraz ośrodków szkolenia pojazdów

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

 • składanie dokumentów - pokój: 0.12 (parter)
 • godziny przyjęć klientów:
 • poniedziałek: 7.30 – 17.00
 • środa: 7.30 – 14.30
 • wtorek, czwartek, piątek: 7.30 – 15.00
 • dodatkowe informacje można uzyskać  pod nr  tel. 61 424 66 61

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dokonanie aktualizacji pojazdów zgłoszonych do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób
 • załączniki do wniosku:
 •   wykaz pojazdów
 •   w przypadku gdy wnioskodawca działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela - również pełnomocnictwo
 • do wszystkich kserokopii dokumentów  należy przedstawić do wglądu ich oryginały
 • istnieje konieczność okazania dowodu osobistego osoby załatwiającej sprawę

Opłaty:

 • opłaty za dokonanie aktualizacji pojazdów w licencji nie pobiera się
 • opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł. Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Gnieźnie 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005

Sposób załatwienia sprawy:

Dokonanie aktualizacji pojazdów zgłoszonych do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób lub odmowa dokonania aktualizacji.

Termin załatwienia sprawy:

Dokonanie aktualizacji pojazdów w zezwoleniu następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych istnieje możliwość przedłużenia terminu o kolejny miesiąc.

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta  Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, (parter)  w godzinach 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10,  62-200 Gniezno.

Podstawa prawna:

·  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym

·  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami,

·  Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym,

·  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeksu postępowania administracyjnego,

·  oraz przepisy wykonawcze.

Dodatkowe informacje:

-

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij: