BIPSobota, 01.4.2023

Dokumenty stażowe dotyczy umów zawartych od 10.08.2022 r.

 1. Umowa o staż/praktykę
 2. Regulamin staży praktyk - Zał. nr 1 do umowy
 3. Program stażu/praktyki zawodowej - Zał. nr 2 do umowy
 4. Wzór zaświadczenia - Zał. nr 3 do umowy
 5. Lista obecności - Zał. nr 4
 6. Dziennik stażu/praktyki - Zał. nr 5 do umowy
 7. Wniosek o przyznanie stypendium - Zał. nr 6
 8. Wniosek o refundację kosztów dojazdu - Zał. nr 7
 9. Wniosek o refundację kosztów badań lekarskich, odzieży roboczej - Zał. nr 8
 10. Wniosek o refundację dodatku - Zał. nr 9
 11. Oświadczenie przedsiębiorcy - Zał. nr 10 do umowy
 12. Zał. nr 11 do Umowy powierzenia WRPO
 13. Klauzula organizatora
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki