BIPNiedziela, 26.9.2021

Informacje dodatkowe

Jeśli zamierzają Państwo zadać nam pytanie, prosimy o uprzednie przygotowanie kilku podstawowych informacji, które pomogą nam w sprawniejszym udzieleniu odpowiedzi:

PYTANIE O UZYSKANIE DOTACJI

Prosimy o przygotowanie informacji na temat:

 • Kim jest podmiot starający się o dofinansowanie?
  1. Osoba, która chce założyć działalność gospodarczą,
  2. Firma (branża, liczba pracowników, roczny obrót),
  3. Organizacja pozarządowa,
  4. Administracja publiczna,
  5. Instytucja kultury,
  6. Rolnik,
  7. Instytucja naukowo-badawcza,
  8. Osoba fizyczna,
  9. Szkoła wyższa,
  10. Jednostka szkolnictwa powszechnego,
  11. Inna (jaka?),
 • W jakim województwie realizowany będzie projekt, czy jest to obszar wiejski czy miejski?
 • Krótki opis projektu - na czym polega i czemu ma służyć?
 • Jaki będzie szacunkowy budżet projektu?

PYTANIE O ROZLICZANIE PROJEKTU

Prosimy o przygotowanie poniższych informacji:

 • Nazwa programu i numer działania, którego dotyczy projekt,
 • Data i numer naboru, w którym przyznano Państwu dotację,
 • Kto realizuje projekt? (np. firma, fundacja, stowarzyszenie),
 • Gdzie Państwo realizują projekt? (województwo, czy jest to miasto czy obszar wiejski),
 • Treść pytania – czego dotyczą wątpliwości, jakie problemy czy niejasności możemy pomóc rozwiązać

Informacje podane przez Punkt Informacyjny nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających poszczególnymi Programami Operacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny, ani jego pracownicy, nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych