BIPWtorek, 21.3.2023

Kalendarium ważniejszych wydarzeń

 

VI/VII w. początek osadnictwa na terenie Wzgórza Lecha i Panieńskiego
VIII w. budowa umocnień grodu i podgrodzia w Gnieźnie
IX w. wzniesienie jednonawowego oratorium
963 Mieszko I pojawia się na szerokiej arenie politycznej
966 Chrzest Polski
970 wybudowanie drugiego kościoła o kształcie treflowym
977 złożenie szczątków Dąbrówki w kościele gnieźnieńskim
992 Dokument Dagome iudex – oddanie państwa gnieźnieńskiego pod opiekę Stolicy Apostolskiej
996 przybycie św. Wojciecha do Gniezna
997 śmierć św. Wojciecha na terenie Prusów
999 mianowanie arcybiskupa Gaudentego i ustanowienie arcybiskupstwa w Gnieźnie oraz złożenie ciała św. Wojciecha w kościele gnieźnieńskim
1000 Zjazd Gnieźnieński – wizyta Ottona III, ustanowienie pierwszej metropolii w Polsce
1006 śmierć abpa Radzyma Gaudentego
1018 pożar jednonawowego kościoła i grodu
1018-25 budowa trójnawowej Katedry
1025 koronacja Bolesława Chrobrego i Mieszka II
1038/39 najazd księcia Czeskiego Brzetysława i zniszczenie Katedry
1076 koronacja Bolesława Śmiałego
1138 Gniezno staje się siedziba księcia Mieszka III
1175 ufundowanie Drzwi Gnieźnieńskich
1177 zjazd Książąt i duchownych w Gnieźnie
1220 pierwsza wzmianka o kościele św. Jerzego „in arce”
1234-37 budowa zamku przez Władysława Odonica na Górze Lecha
1239-43 nadanie Gnieznu praw miejskich za sprawą Władysława Odonica
1279 Bolesław Pobożny funduje kościół oo. Fraciszkanów
1284 założenie klasztoru Panien Klarysek w Gnieźnie
1295 koronacja Przemysła II
1300 koronacja Wacława II Czeskiego
1331 zniszczenie Katedry i miasta przez Krzyżaków
1342 abp Jarosław Skotnicki herbu Bogoria rozpoczyna budowę Katedry gotyckiej
1370 przybycie Ludwika Węgierskiego do Gniezna
1419 arcybiskup Mikołaj Trąba na soborze w Konstancji otrzymał dla metropolitów gnieźnieńskich tytuł Prymasa Polski
1457 król Kazimierz Jagielończyk daruje gród na Wzgórzu Lecha arcybiskupowi Jakubowi z Sienna
1503 pożar miasta
1512 pożar miasta
1623 przybycie Zygmunta III Wazy do Gniezna
1655 zniszczenie miasta przez Szwedów
1712 pożar miasta
1768 Gniezno zostaje miastem wojewódzkim
1793 miasto zajmują Prusacy
1797-1802 rozebrano mury i bramy miejskie
1819 pożar miasta i nowe rozplanowanie
1872 miasto otrzymuje połączenie kolejowe z Poznaniem i Inowrocławiem
1918 odzyskanie niepodległości
1927-30 prace konserwatorskie i wykopaliskowe w Katedrze
1939-45 okupacja hitlerowska, terror, wysiedlanie ludności polskiej, niszczenie dowodów polskości
1942 hitlerowcy zamieniają katedrę na salę koncertową
1945 pożar niszczy częściowo katedrę
1947 miasto zostaje odznaczone Wielką Wstęgą Orderu Odrodzenia Polski
1966 uroczystości milenijne z okazji 1000-lecia chrześcijaństwa w Polsce
1971 rozpoczęcie budowy zespołu osiedli mieszkaniowych – Winiary
1976 początek odbudowy i przebudowy starego Miasta
1979 Papież Jan Paweł II odwiedza Gniezno
1985 odsłonięcie zrekonstruowanego pomnika Bolesława Chrobrego
1997 Papież Jan Paweł II odwiedza Gniezno
2000 Zjazd Prezydentów i Premierów Państw Europy Środkowo - Wschodniej, wyjazdowe posiedzenie Sejmu w Gnieźnie

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki