BIPPiątek, 02.6.2023

XVII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Uprzejmie zapraszam na XVII sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 26 września 2019 roku o godz. 11.00 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 04 czerwca 2019r.
5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 18 czerwca 2019 r.
6. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.
7. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 lipca 2019 r.
8. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XVI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r.
9. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r.
10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2019 r.
11. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury „Scena to dziwna” za I półrocze 2019 r.
12. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego za I półrocze 2019 r.
13. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Pomnik Chrztu Polski za I półrocze 2019 r.
14. Informacja o naborze do szkół ponadgimnazjalnych powiatu gnieźnieńskiego na rok szkolny 2018/2019 w odniesieniu do ubiegłego roku szkolnego.
15. Podjęcie uchwał:
a. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/108/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gnieźnieński;
b. w sprawie: wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2020;
c. w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie.
16. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Wolne głosy i informacje.
20. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu
(-) Dariusz Pilak

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki