BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Kondolencje

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Teresy Juszczyńskiej
byłej Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

Rodzinie, bliskim oraz współpracownikom
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Piotr Gruszczyński
Starosta Gnieźnieński

Dariusz Pilak
Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki