BIPPiątek, 01.7.2022

ZUS wspiera przedsiębiorców

ZUS wspiera przedsiębiorców

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o rodzajach wsparcia dla przedsiębiorców w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Wśród form pomocy  dla osób prowadzących działalność gospodarczą wymieniono zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek w okresie marzec – maj 2020, świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne oraz dla osób samozatrudnionych z podatku VAT,  które otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1.300 zł. Przewidziano również ulgę w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

Wszystkie wnioski dla przedsiębiorców dostępne są na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można składać: drogą elektroniczną przez PUE ZUS, drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl  oraz pocztą tradycyjną i osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych