BIPPoniedziałek, 21.6.2021

XXXIV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI 21 GRUDNIA 2020 ROKU

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszamy na XXXIV sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2020 roku o godz. 12.00 w trybie zdalnym.

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26 listopada 2020r.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2021.

b)      zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2021.

c)      zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2021.

d)      zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2021.

e)     zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2021.

f)      zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2021.

g)     zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2021.

h)     wydelegowania kandydatów - przedstawicieli Powiatu Gnieźnieńskiego, na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Gnieźnie

i)      zmiany Uchwały Nr XXXIII/195/2020 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania

  1.  Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady
  2. Interpelacje i zapytania radnych.
  3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  4. Wolne głosy i informacje.
  5. Zamknięcie sesji.
drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych