BIPŚroda, 23.6.2021

XXXV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI

XXXV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI

14 stycznia 2021 roku g. 12.00

 
  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2021 – 2031:

a) przedstawienie projektu uchwały, Uchwała, Zal 1, Zal 2, Wyjaśnienia, Uzasadnienie, Tabela pomocnicza

b) przedstawienie Uchwały S0-0957/49/7/KO/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 17  grudnia 2020 r w sprawie: wyrażenia opinii  o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego

c) wyjaśnienia Zarządu Powiatu do Uchwały S0-0957/49/7/KO/2020 Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2020 roku o sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego

d) opinie stałych komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,

e) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z dnia 17 grudnia 2020 r., powołanej na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym

f) przedstawienie autopoprawki Zarządu Powiatu do przedłożonego wcześniej projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2021 – 2031 oraz głosowanie autopoprawki,

g) dyskusja nad projektem uchwały,

h) głosowanie projektu uchwały.

  1. Uchwalenie budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2021:

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,

b) przedstawienie Uchwały SO-0952/49/7/Ko/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia opinii  o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na 2021 r.

c) przedstawienie Uchwały Nr SO.-0951/37/D/7/Ko/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Powiat Gnieźnieński deficytu budżetu

d) przedstawienie opinii Komisji Finansowej,

e) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii,

f) przedstawienie autopoprawki Zarządu Powiatu do przedłożonego wcześniej projektu uchwały budżetowej oraz głosowanie autopoprawki,

g) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, propozycje zmian do projektu uchwały budżetowej oraz głosowanie zgłoszonych zmian do projektu uchwały budżetowej,

h) głosowanie projektu uchwały budżetowej uwzględniającego przyjęte poprawki.

  1. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.
  2. Interpelacje i zapytania radnych.
  3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  4. Wolne głosy i informacje.
  5. Zamknięcie sesji.
drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych