BIPPoniedziałek, 05.6.2023

XLV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI 30 września 2021 r.

Zwołanie sesji VI kadencji 2018 -2023 XLV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO VI KADENCJI
30 września 2021 r. o godz. 12.00 w trybie zdalnym:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 maja 2021 r.
 5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XLI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 14 czerwca 2021 r.
 6. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 czerwca 2021 r.
 7. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XLIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 20 lipca 2021 r.
 8. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XLIV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 sierpnia 2021 r.
 9. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2021 r.
 10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2021 r.
 11. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury „Scena to dziwna” za I półrocze 2021.
 12. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego   w Gnieźnie za I półrocze 2021 r.
 13. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Pomnik Chrztu Polski  w Gnieźnie za I półrocze 2021r.
 14. Wyniki naboru do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Gnieźnieński.
 15. Oświadczenie Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie poparcia inicjatywy ustanowienia dnia 27 grudnia świętem państwowym upamiętniającym Powstanie Wielkopolskie 1918/1919.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie:
 17. nieodpłatnego przekazania przez Powiat Gnieźnieński w drodze darowizny na rzecz Miasta Gniezna nieruchomości położonej  w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego – Chrobrego.
 18. wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 19. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 22. Wolne głosy i informacje.
 23. Zamknięcie sesji.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki