BIPNiedziela, 14.8.2022

Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 7 marca 2022 r.

NADZWYCZAJNA LII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
07 MARCA 2022 r. godz. 9.00 w trybie zdalnym
 
1. Otwarcie sesji.  
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4 Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2022- 2031 Uchwała, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Uzasadnienie, Tabela.
b) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na 2022 rok.
5. Zamknięcie sesji.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych