BIPPoniedziałek, 17.1.2022

Konkursy - 2008

 

 • OTWARTY KONKURS ZARZĄDU POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGOna dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2008 roku.
   
 • I OTWARTY KONKURS OFERT Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na wsparcie realizacji w 2008 roku zadania publicznego p.n. "Profilaktyka nowotworowa"
   
 • I OTWARTY KONKURS OFERT Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na wsparcie realizacji w 2008 roku zadania publicznego p.n. "Wyrównywanie i niwelowanie barier w komunikowaniu się"
   
 • I OTWARTY KONKURS OFERT Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na wsparcie realizacji w 2008 roku zadań publicznych w zakresie turystyki "Organizacja rajdów turystyczno-krajobrazowych i krajoznawczych" (nr projektu IV1Cb/82)
   
  • Rozstrzygniecie Otwartego Konkursu Ofert Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na wsparcie realizacji w 2008 roku zadań publicznych w zakresie turystyki
    

 

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych