BIPCzwartek, 01.6.2023

Konkursy - 2009

 

 • OTWARTY KONKURS OFERT Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2009 pn. „Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej”
   
  • Rozstrzygniecie Otwartego Konkursu Ofert Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2009 pn. „Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej”

   
 • OTWARTY KONKURS ZARZĄDU POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO na wsparcie realizacji w 2009 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznejp.n. Klub „Witaminka”
   
 • OTWARTY KONKURS ZARZĄDU POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGOna wsparcie realizacji w 2009 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej p.n. „Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej”
   
  • Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z zakresu pomocy społecznej p.n. „Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej”

   
 • OTWARTY KONKURS ZARZĄDU POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia w 2009 roku.
   
 • I OTWARTY KONKURS OFERT Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na wsparcie realizacji w 2009 roku zadania publicznego p.n. "Profilaktyka nowotworowa"
   
  • Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na wsparcie realizacji w 2009 roku zadania publicznego p.n. "Profilaktyka nowotworowa"

   
 • OTWARTY KONKURS ZARZĄDU POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki w 2009 roku.
   
 • OTWARTY KONKURS ZARZĄDU POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2009 roku.
   
  • Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2009 roku.

   
 • OTWARTY KONKURS ZARZĄDU POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO na wspieranie, finansowanie oraz rozwój sportu kwalifikowanego w 2009 roku.
   
 • OTWARTY KONKURS OFERT Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiegona wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2009 pn. „Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej”
   
  • Rozstrzygniecie Otwartego Konkursu Ofert Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2009 pn. „Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej”

   

 

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki