BIPSobota, 27.11.2021

Konkursy dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na 2005 rok

 1. Otwarty konkurs ofert Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na powierzenie realizacji w 2005 roku zadania publicznego pn. "Ogólnopolski turystyczny rajd królewski"
 2. Otwarty konkurs ofert Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na powierzenie realizacji w 2005 roku zadania publicznego ze strategii rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego nr III.B.1 pn. "Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej"
 3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, turystyki oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2005
 4. Otwarty konkurs Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na wsparcie realizacji w 2005 roku zadania publicznego p.n. "Pierwsza pomoc i prawidłowe zachowanie się w trakcie nagłych zdarzeń losowych".
 5. Otwarty konkurs Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na wsparcie realizacji w 2005 roku zadania publicznego p.n. "Promocja świadomego rodzenia-szkoła rodzenia"
 6. Otwarty konkurs Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na wsparcie realizacji w 2005 roku zadania publicznego p.n. "Profilaktyka chorób układu krążenia"
 7. Otwarty konkurs Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na powierzenie realizacji w 2005 roku zadania publicznego p.n. "Działania profilaktyczne w zakresie chorób nowotworowych gruczołu piersiowego u kobiet"
 8. Otwarty konkurs Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na powierzenie realizacji w 2005 roku zadania publicznego p.n. "Promocja zdrowego stylu życia".
 9. Otwarty konkurs ofert Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na wsparcie realizacji w 2005 roku zadania publicznego ze strategii rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego nr III.A.10 pn. "Wsparcie i promocja Gnieźnieńskiej Kolejki Wąskotorowej jako atrakcji turystycznej Powiatu Gnieźnieńskiego".
 10. II otwarty konkurs Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na powierzenie realizacji w 2005 roku zadania publicznego p.n. "Promocja zdrowego stylu życia".
 11. III otwarty konkurs Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na wsparcie realizacji w 2005 roku zadania publicznego p.n. "Promocja zdrowego stylu życia".

 


Formularz wniosku

 

 

 

 1. w formacie rtf
 2. w formacie pdf

 

 

Regulamin pracy komisji konkursowych

 Wyniki przeprowadzonych konkursów,
informacje o wybranych ofertach
wraz z kwotą przyznanych dotacji
 • Ogólnopolski Turystyczny Rajd Królewski w dniach 15-17 kwietnia 2005 r. - na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego nr 290/2005 z dnia 24.02.2005 r. realizację niniejszego zadania powierzono PTTK o/Gniezno wraz z udzieleniem dotacji na ten cel w wysokości 4.000 zł.
 • Prowadzenie Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej - na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego nr 300/2005 z dnia 10.03.2005 r. realizację niniejszego zadania powierzono Organizacji Turystycznej "Szlak Piastowski" wraz z udzieleniem dotacji na ten cel w wysokości 60.000 zł.
 • Na podstawie uchwały Nr 321/2005 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27.04.2005 roku w sprawie realizacji zadania publicznego p. n. "Profilaktyka chorób układu krążenia" realizację w/w zadania powierzono następującym podmiotom:
  • Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej "SERVI-MED." s.c. z siedzibą w Gnieźnie ,
  • Trzemeszeńskiej Przychodni Lekarskiej z siedzibą w Trzemeszniewraz z udzieleniem dotacji na ten cel po 9 tys. zł. dla każdego podmiotu.
 • Na podstawie uchwały Nr 322/2005 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27.04.2005 roku w sprawie realizacji zadania publicznego p. n. "Działania profilaktyczne w zakresie chorób nowotworowych gruczołu piersiowego u kobiet" realizację w/w zadania wraz z udzieleniem dotacji na ten cel w wysokości 10 tys. zł. powierzono Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.
 • Na podstawie uchwały Nr 320/2005 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27.04.2005 roku w sprawie realizacji zadania publicznego p. n. "Promocja świadomego rodzenia - szkoła rodzenia" realizację w/w zadania wraz z udzieleniem dotacji na ten cel w wysokości 3 tys. zł. powierzono Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.
 • Na podstawie uchwały Nr 323/2005 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27.04.2005 roku w sprawie realizacji zadania publicznego p. n. "Promocja zdrowego stylu życia" w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego nie zatwierdzono realizacji w/w zadania na kwotę 16 tys. zł. Złożona oferta nie spełniła wymogów formalnych. Ogłoszony zostanie drugi konkurs na wsparcie w/w zadania .
drukuj:
udostępnij:
Dla mieszkańca
Jak załatwić sprawę Podgląd statusu kolejki Biuro rzeczy znalezionych Informator medyczny i wykaz aptek Nieodpłatna pomoc prawna Punkt paszportowy Organizacje Pozarządowe Społeczna Straż Rybacka Ogłoszenia Obrona Cywilna Rezerwacja rejestracji pojazdów
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych