BIPSobota, 27.11.2021

Skład Komisji Konsultacyjnej - Archiwum rok 2006

ZARZĄDZENIE NR 67/2005
STAROSTY GNIEŹNIEŃSKIEGO
z dnia 14 grudnia 2005 roku

 


w sprawie: powołania Komisji Konsultacyjnej Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

 

 

§ 1

 

 

 

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 z 2003 r., poz. 873 z późn. zm.) powołuję Komisję Konsultacyjną o charakterze doradczym i inicjatywnym, działającą do dnia 31.12.2006 roku w następującym składzie:

 

 

 1. Zbigniew Sujak – Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego – Przewodniczący Komisji Konsultacyjnej,
 2. Eugeniusz Górniak – Stowarzyszenie PROMYK, Gniezno ul. Sobieskiego 20,
 3. Stanisław Dolaciński – Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, 61-777 Poznań, ul. Woźna 12,
 4. Andrzej Klimuk – Gnieźnieńskie Towarzystwo Triathlonowe DIAMENT, Gniezno, ul. Paczkowskiego 4,
 5. Jerzy Imbierowicz – Radny Powiatu Gnieźnieńskiego,
 6. Ewa Polaszewska – Komenda Hufca ZHP, Gniezno, ul. Wyszyńskiego 26,
 7. Jerzy Bajzert – Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Gniezno, ul. Budowlanych 18/8,
 8. Teresa Gorczyńska – Polski Związek Niewidomych, Gniezno, ul. Sobieskiego 20,
 9. Maria Brykczyńska – Polski Klub Ekologiczny, MOK, Gniezno, ul. Łubieńskiego 11,
 10. Bogusław Rzyski – Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze, Gniezno, ul. Łaskiego 10,
 11. Adolf Pitura – Federacja Konsumentów, Gniezno, ul. Chrobrego 40,
 12. Jan Rasała – Radny Powiatu Gnieźnieńskiego,
 13. Marek Kosmala – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Gnieźnie,
 14. Agnieszka Rzempała-Chmielewska – Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie,
 15. Leon Budniak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie,
 16. Marek Szczepanowski – inspektor ds. sportu w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie,
 17. Bolesław Dziel – Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego,
 18. Wojciech Gola – Państwowe Ogrody Działkowe im. Grodu Lecha w Gnieźnie,
 19. Waldemar Serocki – Koło Nr 1 Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej,
 20. Andrzej Szczepański - Dyrektor Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.
   
§ 2

 


Celem działania Komisji będzie upowszechnianie partnerskiego modelu realizacji zadań w drodze współpracy sektora obywatelskiego administracją samorządową.

 

 

 

§ 3

 


Traci moc Zarządzenie Nr 10/2005 z dnia 18 lutego 2005 roku.

 

 

 

 

§ 4

 


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

ANEKS
do ZARZĄDZENIA NR 67/2005
STAROSTY GNIEŹNIEŃSKIEGO

z dnia 14 grudnia 2005 roku

 


w sprawie: powołania Komisji Konsultacyjnej Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

 

 

 

 

 

§ 1

 

 

 

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 z 2003 r., poz. 873 z późn. zm.) powołana została Komisja Konsultacyjna o charakterze doradczym i inicjatywnym, działającą do dnia 31.12.2006 roku.

1. w § 1 w punkcie 21. dopisuje się: Stanisław Król – wiceprezes Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Gnieźnie.

Aneks obowiązuje od dnia 04 stycznia 2006 roku.
 

 

 

drukuj:
udostępnij:
Dla mieszkańca
Jak załatwić sprawę Podgląd statusu kolejki Biuro rzeczy znalezionych Informator medyczny i wykaz aptek Nieodpłatna pomoc prawna Punkt paszportowy Organizacje Pozarządowe Społeczna Straż Rybacka Ogłoszenia Obrona Cywilna Rezerwacja rejestracji pojazdów
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych