BIPSobota, 27.11.2021

Skład Komisji Konsultacyjnej - Archiwum rok 2007

Na podstawie Aneksu z dnia 16 października 2007r.
do Zarządzenia nr 01/2007 Starosty Gnieźnieńskiego
z dnia 8 stycznia 2007r.

w sprawie : powołania Komisji Konsultacyjnej Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 

§1.

W związku ze zmianami kadrowym §1. Zarządzenia Starosty Gnieźnieńskiego Nr 01/2007z dnia 8 stycznia 2007r. otrzymuje nowe brzmienie:

Działając na podstawie ustawy z dnia 20.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz.U. Nr 96 z 2003 r. , poz.873 z późniejszymi zmianami / powołuję Komisję Konsultacyjną o charakterze doradczym i inicjatywnym, działającą do dnia 31 grudnia 2007 roku w następującym składzie:

 

 

 

1. Wojciech Krawczyk - Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego - Przewodniczący Komisji Konsultacyjnej ,
2. Marian Pokładecki - Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego,
3. Paweł Koch - Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego,
4. Jerzy Imbierowicz - Radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,
5. Waldemar Webner - Radny Powiatu Gnieźnieńskiego,
6. Krystyna Żok - Radna Powiatu Gnieźnieńskiego,
7. Bogumiła Młodzikowska - Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska z siedzibą w Gnieźnie ul. Wyszyńskiego 4,
8. Ewa Polaszewska - Komenda Hufca ZHP, Gniezno, ul. Wyszyńskiego 26,
9. Zbigniew Narożny - Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Gniezno, os. Orła Białego 20,
10. Teresa Gorczyńska - Polski Związek Niewidomych, Gniezno, ul. Sobieskiego 20,
11. Maria Brykczyńska - Polski Klub Ekologiczny, MOK, Gniezno, ul. Łubieńskiego 11,
12. Stanisław Król - Wiceprezes Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża, Os. Kazimierza Wielkiego 22c/1,
13. Małgorzata Cichomska - Dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
14. Marek Kosmala - Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Gnieźnie,
15. Małgorzata Matczak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie,
16. Agnieszka Rzempała - Chmielewska - Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie,
17.Marek Szczepanowski - inspektor ds. sportu w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

 

 

 § 2.

Pozostałe zapisy Zarządzenia nie ulegają zmianie .§ 3.

Aneks wchodzi wżycie z dniem podpisania .
 

drukuj:
udostępnij:
Dla mieszkańca
Jak załatwić sprawę Podgląd statusu kolejki Biuro rzeczy znalezionych Informator medyczny i wykaz aptek Nieodpłatna pomoc prawna Punkt paszportowy Organizacje Pozarządowe Społeczna Straż Rybacka Ogłoszenia Obrona Cywilna Rezerwacja rejestracji pojazdów
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych