BIPSobota, 03.6.2023

Logo powiatu

Logo Powiatu Gniezno jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do budowania wizerunku Powiatu i sygnowania podejmowanych przez niego przedsięwzięć promujących miejsce, gdzie powstała Polska. Wykorzystanie logo, poprzez wzbudzanie pozytywnych emocji i skojarzeń, ma na celu wzrost atrakcyjności i renomy oznaczanych nim podmiotów, imprez oraz samej instytucji samorządowej. Służy także identyfikacji jednostek wchodzących w struktury Powiatu. Logo wraz z systemem identyfikacji wizualnej ma budować jego silna i rozpoznawalną markę.

Decyzją Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11.10.2013r. udzielone zostało: Prawo ochronne na znak towarowy graficzny nr 262829 i Prawo ochronne na znak towarowy graficzny nr 262830.

Zgłoszenie znaku zostało dokonane w dniu 09.07.2012r., i od tego momentu trwa 10-letnie prawo ochronne na znak.

Znak został zastrzeżony w trzech klasach towarowych Międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług (tzw. klasyfikacji nicejskiej): 35 - reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 41 - nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna oraz 42 - badania oraz usługi naukowe i techniczne, ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.

Wybór klas został podyktowany zakresem realizacji działań, przy których wykorzystywane jest logo Powiatu Gniezno. Ponadto, ze względu na występowanie elementów graficznych w znaku, logo zostało również opisane zgodnie z Międzynarodową klasyfikacją elementów obrazowych znaków towarowych (tzw. klasyfikacją wiedeńską).

Logo Powiatu Gniezno jest znakiem prawnie chronionym, dzięki czemu nie może być używane bez zgody właściciela, ani w jakikolwiek sposób przerabiane czy modyfikowane. Udzielone prawo ochronne, chroni nie tylko samo logo, ale i jego reputację, a także pozwala na łatwiejsze dochodzenie ewentualnych roszczeń wobec osób naruszających prawo ochronne znaku.
 

Logo do pobrania:wersja kolor

    sygnet sygnet + nazwa sygnet + nazwa + subline:
tu powstała Polska
sygnet + nazwa + subline:
miejsce godne inwestycji
    .cdr
.jpg
 
PL pion   .cdr .jpg .cdr .jpg .cdr .jpg
poziom   .cdr .jpg .cdr .jpg .cdr .jpg
ENG pion   .cdr .jpg .cdr .jpg .cdr .jpg
poziom   .cdr .jpg .cdr .jpg .cdr .jpg
DE pion   .cdr .jpg .cdr .jpg .cdr .jpg
poziom   .cdr .jpg .cdr .jpg .cdr .jpg


wersja czarno-biała
 

 

    sygnet sygnet + nazwa sygnet + nazwa + subline:
tu powstała Polska
sygnet + nazwa + subline:
miejsce godne inwestycji
    .cdr
.jpg
 
PL pion   .cdr .jpg .cdr .jpg .cdr .jpg
poziom   .cdr .jpg .cdr .jpg .cdr .jpg
ENG pion   .cdr .jpg .cdr .jpg .cdr .jpg
poziom   .cdr .jpg .cdr .jpg .cdr .jpg
DE pion   .cdr .jpg .cdr .jpg .cdr .jpg
poziom   .cdr .jpg .cdr .jpg .cdr .jpg

 

drukuj:
udostępnij:
Pliki do pobrania:
Regulamin używania znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno pobierz
Wniosek o udzielenie licencji na używanie znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno pobierz
Świadectwo ochronne: R.262829 pobierz
Świadectwo ochronne: R.262830 pobierz
Identyfikacja wizualna pobierz
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki